بخش مدیریت وب سایت هایی که می سازیم دارای ویرایشگر متن ای است که باعث مي‌شود صفحه‌آرايي نوشته‌ها و تصاوير به راحتي قابل طراحي باشد.
عکس‌ها به ماننـد اتـچ کردن يک تصـوير از کامپـيـوتر وارد محيط وب‌سـايت مي‌شـوند و نوشـته‌ها نيز با Copy – Paste وارد باکس‌هاي نوشتاري مي‌شوند که مي‌توان تناسبات باکس‌های نوشته‌ها را با موس تغيير داد.

برای مشاهده این ویرایشگر متن در عمل بر روی ویدیو زیر کلیک کنید:
در ضمن وب‌سایت‌های نارمنـد علاوه بر فونت‌هاي رايج در اينترنت، مي‌تواند تمام فونت‌ها را پشتيباني کند و براي تمام بازدیدکننده‌های وب‌سایت نمايش دهد، مثل همین وب‌سایت ای که دارید مشاهده می کنید... فونت B Mitra را با این‌که در کامپیوتر شما ممکن است نباشد، اما نمایش می‌دهد.